Foto Thomas Arnbo

Indblik: Buschaufføren og postbuddet kan få boligområdet på listen

27. dec 2016

Indblik

G-liste

Foto: Thomas Arnbo

Som en lidt uvelkommen kalendergave blev listen over udsatte boligområder vanen tro offentliggjort den 1. december. Den er ofte benævnt som ”ghetto­listen”. Men redaktionen har dog med glæde konstateret, at den nye minister for området, Ole Birk Olesen, konsekvent omtaler områderne som udsatte boligområder.

 

I år var der ligesom sidste år 25 områder på listen. Fire af områderne, der sidste år var på listen over særligt udsatte boligområder, er ude af listen, som boligministeriet hvert år justerer til offentliggørelse den 1. december. Fire nye boligområder er kommet på listen.

Boligen har tidligere påvist, at det i høj grad er tilfældigt, hvilke boligområder der havner på listen. En persons flytning fra ét boligområde til ét andet, hvor hun skal flytte sammen med en person fra et tredje boligområde, kan flytte to boligområder fra listen og bringe det tredje på listen.

 

Og de to kærester behøver i øvrigt hverken at være kriminelle eller arbejdsløse. Han er postbud, født i Holbæk, og har verdens reneste straffeattest. Hun er fra Vanløse, buschauffør, og har en lige så ren straffeattest.

 

Boligen kigger i dette indblik på kriteriet, der handler om uddannelse.

 

Boligen nr. 1 - 2017

Sådan fanger listen

Man kommer på regeringens liste over udsatte boligområder, hvis der i boligområdet bor mindst 1.000 beboere, og de lever op til tre af følgende fem kriterier:

 

  1. Andelen af 18­-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.

  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke­vestlige lande overstiger 50 pct.

  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover.

  4. Andelen af beboere i alderen 30­59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

  5. Gennemsnitsindkomsten for de 15­64­årige er mindre end 55 % af gennemsnitsindkomsten for samme gruppe i regionen.

 

Boligen nævner af princip ikke navne på boligområder, der hænges ud på regeringens såkaldte ”Ghettoliste”.

 

Listen kan hentes på trm.dk

G-liste

Indblik: Buschaufføren og postbuddet kan få boligområdet på listen
Indblik: For mange beboere med kort skolegang

De 25 udsatte boligområder er fælles om en ting, og det er hverken høj kriminalitet eller arbejdsløshed. Det er derimod mange beboere med kort skolegang.

Indblik: ”Måske droppe kriteriet og lave et nyt”

De unge i udsatte boligområder uddanner sig mere, men det tager mindst fem-ti år, før det slår igennem på listen over udsatte boligområder. Bedre med et nyt kriterie, der også tæller de unge med, mener forsker.

Indblik: Flere gennemfører ungdomsuddannelse

Hvis man fulgte Gunvor Christensens, forsker ved SFI, forslag om at ændre kriteriet til at omhandle, hvordan det uddannelsesmæssigt går de unge i alderen fra 25 til 30, ville der kunne fortælles en helt anden historie.