Foto Kurt Johansen

Indblik: Europa kæmper med hypermangfoldighedens udfordringer

01. feb 2017

Indblik

Byernes mangfoldighed

Foto: Kurt Johansen

Storbyerne bliver mere mangfoldige – både når det gælder etnisk oprindelse og som følge af forskelle i indkomst og social status, opsplitning i boformer og et mylder af identiteter og levemåder.

 

En gruppe forskere fra København og 12 andre europæiske byer samt Toronto i Canada har de seneste fire år undersøgt denne såkaldte hypermangfoldighed, og det har de gjort ved at zoome ind på byområder i forvandling. Og de er nu nær vejs ende.

 

Selv om forskerne i deres fælles projekt, Divercities, har været særligt opmærksomme på, hvordan mangfoldigheden kan udnyttes positivt til at skabe stærkere sammenhold, større social mobilitet og en mere sund økonomi, synes konklusionen, at man de fleste steder i Europa i højere grad ser den øgede mangfoldighed som en trussel end en mulighed.

 

Danmarks bidrag til undersøgelsen er Bispebjergkvarteret i København, hvor en forskergruppe har studeret forholdene igennem fire år. Lokale beboeraktiviteter og mødesteder for mennesker, uanset baggrund, er i Bispebjerg en væsentlig faktor i den positive bedømmelse, byområdet får af de internationale forskere. Almene boligorganisationer har i den sammenhæng spillet en vigtig rolle.

 

Red.

Divercities-byerne

Divercities er finansieret af Europa-Kommisionen. Projektet slutter med en konference i Rotterdam hen imod midten af februar. Læs mere om den internationale undersøgelse på Divercities-projektets europæiske hjemmeside: www.urbandivercities.eu

 

Divercities-byerne er:

 • Antwerpen
 • Athen
 • Budapest
 • Istanbul
 • København 
 • Leipzig
 • London
 • Milano
 • Paris
 • Rotterdam
 • Tallinn
 • Toronto
 • Warszawa
 • Zurich

Byernes mangfoldighed

Indblik: Europa kæmper med hypermangfoldighedens udfordringer
Indblik: Bispebjergs mangfoldige udfordring

Kommune, boligorganisation, beboere, iværksættere med flere er aktive og dygtige, når det gælder om at få det bedste ud af mangfoldigheden i Bispebjerg. Sammen med London er København længst fremme, når det gælder om at gøre mangfoldighed til en fordel frem for en ulempe.

Indblik: Ressourcesvage og -stærke mødes

Beboerprojekt Bispebjerg hjælper aktiviteter i gang i den almene boligorganisation fsb, der fremmer de sociale relationer og øger trivsel og tryghed.

Indblik: Europa ser mangfoldighed som en trussel

Der er stor ros og anerkendelse til Bispebjerg fra forskerne i Divercities-projektet. Og ros er i forskningsprojektet sjælden. De fleste steder er bestræbelserne på at få noget godt ud af hybermangfoldigheden svært op ad bakke.

Indblik: Andre byers aktiviteter

Fem mangfoldigheds-initiativer fra andre Divercities-byer, der ifølge forskere er med til at skabe sammenhold og social mobilitet.