Hver anden boligorganisation valgte at yde ekstra indsats for kontanthjælpsmodtagere

04. okt 2017

Gældsrådgivning, afdragsordning eller hjælp til billigere bolig. Hver anden boligorganisation iværksatte ekstraordinær indsats, da kontanthjælpsloftet trådte i kraft for et år siden. Det viser undersøgelse blandt 20 boligorganisationer. 

 

Fagbladet Boligen har spurgt 20 medlemsorganisationer om, hvad de valgte at gøre – eller ikke gøre – i forbindelse med, at kontanthjælpsloftet trådte i kraft den 1. oktober 2016.

Præcis halvdelen af de adspurgte fortæller, at de tog ekstraordinære initiativer for at hjælpe beboere, der er ramt af kontanthjælpsloftet. De 20 organisationer i undersøgelsen er vidt forskellige. Den mindste lejer 600 boliger ud. Den største står bag 55.000 lejemål. Nogle organisationer er lokalt forankret, og andre administrerer boliger i adskillige kommuner på tværs af hele landet. Tilsammen lejer de omkring 269.000 boliger ud.

 

Hjælp til mere end to ud af tre

Den gennemførte rundspørge viser, at det hovedsagelig var de større boligorganisationer med over 4.000 lejemål, der tog særlige initiativer. De administrerer mere end to ud af tre lejemål blandt de adspurgte boligorganisationer. Det vil sige, at der rent faktisk kom ekstra tilbud om hjælp til lejerne i mere end to ud af tre boliger.


Flest boligorganisationer valgte at iværksætte gældsrådgivning som en ekstra indsats. En del organisationer tilbød allerede gældsrådgivning, før kontanthjælpsloftet så dagens lys, og derfor kunne i alt 10 af de adspurgte boligorganisationer tilbyde kontanthjælpsmodtagere at få set stramme budgetter igennem i efteråret 2016. 

Syv af de adspurgte organisationer gjorde en ekstra indsats for at formidle kontakt 

imellem beboere med restancer og kommunen. Fem organisationer hjalp med at finde billigere boliger, og fire gjorde ekstra tiltag i forhold til at indgå afdragsordninger.

 

Lokale forhold

Halvdelen af de adspurgte boligorganisationer satte ikke særlige tiltag i værk i forbindelse med kontanthjælpsloftet. Det drejer sig især om mindre organisationer som for eksempel Nykøbing Mors Andelsboligforening, der administrerer 760 boliger. Her spiller lokale forhold ind.

”Vi har kun kendskab til enkelte unge beboere, som er flyttet hjem til forældrene. Vi havde naturligvis en klar forventning om, at kontanthjælpsloftet ville medføre, at mange ikke ville være i stand til at betale huslejen. Det har imidlertid ikke været tilfældet. En vigtig grund er selvfølgelig, at huslejeniveauet her på Mors er meget lavt,” siger Peter Nicolas Pedersen, forretningsfører i Nykøbing Mors Andelsboligforening.

10 ud af 20 adspurgte boligorganisationer tog ekstraordinært initiativ for at hjælpe beboere, der er ramt af kontanthjælpsloftet. De 10 boligorganisationer der har taget ekstra intiativer repræsenterer over 70 % af de i alt 269.000 boliger, de 20 boligorganisationer administrerer. 

Fagbladet Boligen har spurgt en række organisationer om, hvilke erfaringer de har med kontanthjælpsloftet. Organisationerne har alle kontakt med mennesker, der er berørt af det. Nu er det et år siden, loftet trådte i kraft, og organisationerne giver indblik i deres erfaringer.

 

Spørgsmål:

Det første år med kontanthjælpsloftet er gået 

– hvad er jeres erfaringer?

 
Klik på + og se, hvad organisationerne har svaret

Frelsens Hær - Arbejder blandt andet med udsatte familier og uddeler julehjælp

Informationschef Lars Lydholm:

”Kontanthjælpsloftet betyder, at en del af de familier, vi går tæt på i vores familiearbejde, har været nødt til at flytte. Det har medført en masse dårligdomme for familierne. Jeg har selv talt med familierne, der er tilknyttet vores familieprojekt i Sønderborg, hvor vores rådgivere har hjulpet dem med at finde en billigere bolig.        

Familierne på kontanthjælp er blevet fattigere. Det kunne vi allerede tydeligt se blandt dem, der søgte julehjælp sidste år. Familiernes rådighedsbeløb var i gennemsnit blevet omkring 800 kroner lavere om måneden i forhold til 2015.”

SAND - Interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse

Udviklingskonsulent René Nielsen: 

”Vi oplever i stigende grad at blive kontaktet af enlige mødre, der ligger og sover i deres biler med deres børn, fordi de har mistet deres lejlighed. Den type opkald har vi aldrig modtaget før. Jeg har selv modtaget to opkald fra enlige mødre, for henholdsvis en og to måneder siden. Vi har i alt fået omkring fem opkald fra enlige mødre i løbet af det seneste år. Nogle har også sovet i kolonihaver. Så har de en c/o-adresse et andet sted.

De enlige mødre har de fællestræk, at de har mistet deres lejlighed af økonomiske grunde, og at de er modløse. De beretter, at de er bange for, at deres børn bliver tvangsanbragt, da de har hørt, at kommunen vil vurdere, at de ikke har forældreevne, fordi de har mistet deres lejlighed.”

Mødrehjælpen - Støtter gravide og børnefamilier i sårbare situationer

Socialrådgiver Nanna Boysen:

”Vi så allerede effekten af kontanthjælpsloftet ved juletid sidste år, og vi får henvendelser om det hver dag. Rigtigt mange enlige forældre har svært ved at betale huslejen. De får 1. og 2. rykker, og så lige før fogeden kommer ind i billedet, får de for eksempel børnefamilieydelse og betaler med den. Vi oplever, at de bruger børnetilskud og børnefamilieydelse på husleje. Vi har ikke tidligere oplevet, at folk ikke har råd til mad, men det gør vi nu. Vi ser, at enlige forældre flytter på grund af kontanthjælpsloftet. Rigtig mange har midlertidige boligløsninger og flytter for eksempel ind hos familie. Vi oplever, at særligt de, der bor hos private udlejere, kan være nødt til at flytte.”

Næstehjælperne - protestbevægelse og hjælpeorganisation

Medstifter Carsten Larsen:

”Vi har ingen statistikker, men vi har indtryk af, at en del af dem, der er ramt af kontanthjælpsloftet, flytter eller gerne vil flytte. Folk søger hjælp til at finde nye steder at bo. Jeg har personligt hjulpet en mor og hendes søn med at flytte. Igennem Næstehjælperne lånte hun en kassevogn, og så kørte vi deres ting til Sydsjælland.  Vores erfaring er, at kontanthjælpsmodtagere især efterspørger hjælp til tøj, mad, konfirmationer og højtider i vores lokale Facebook-grupper, og det prøver de lokale Næstehjælpere at komme i møde.”

 

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn - Uddeler legater til enlige mødre og fædre, for eksempel til lejrskole, konfirmation og pc

Marianne Brøndberg, daglig leder:

”58 procent af vores ansøgere er på kontanthjælp, og vores erfaring er, at mange enlige forsørgere har fået meget ringe beløb at leve for. Vi taler med ansøgere, der er begyndt at gå ud at lede efter mad i skraldespande. Nogle ansøgere skriver, at nu har de ikke flere ting at sælge. Det har jeg ikke set tidligere. Nogle er ikke i stand til at betale det mest almindelige som elregninger. Vi ser nogle familier med rigtig mange afsavn i hverdagen. Flere søger om hjælp til børns fritidsaktiviteter, da de ikke længere kan finde penge til det i budgettet.”

Dansk Folkehjælp - Hjælpeorganisation for udsatte grupper, blandt andet julehjælp og rådgivning

Generalsekretær Klaus Nørlem:

”For vores målgruppe – enlige forsørgere på overførelsesindkomst med hjemmeboende børn under 18 år – har kontanthjælpsloftet konkret betydet en mere smal økonomi. Det presser og stresser dem og gør det markant vanskeligere for børnene i familierne. I 2016 havde vi næsten dobbelt så mange ansøgere om julehjælp som i 2015. Det steg fra 13.000 til 23.500 ansøgninger. 50 procent af ansøgerne anførte, at de var berørt af kontanthjælpsloftet, og omkring 25 procent var berørt af 225-timersreglen. Denne sommer havde vi også et rekordstort antal forespørgsler på feriehjælp.”

Ældre Sagen - Interesseorganisation for ældre borgere

Socialrådgiver Joan Kelly:

”Vores medlemmer bliver ikke selv berørt af kontanthjælpsloftet, men de ringer jævnligt ind for at hjælpe et barn eller barnebarn, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Så prøver vi at give råd og vejledning. I et enkelt tilfælde ringede jeg selv til en kommune, fordi en bedsteforælder havde henvendt sig på baggrund af et barnebarn, der var ramt af kontanthjælpsloftet. Det drejede sig om en ung og veluddannet, men syg kvinde med et barn. Hun havde fundet en billigere bolig, men kommunen sagde nej til at bevilge indskud til den nye lejlighed. Så kontaktede jeg ydelsesservice i kommunen, der endte med at bevilge indskud i sidste øjeblik.”

Om kontanthjælpsloftet

• Trådte i kraft den 1. oktober 2016.
• Begrænser hvor meget modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp samt særlig støtte og boligstøtte samlet set kan modtage hver måned.
• Især enlige forsørgere har fået beskåret boligstøtten.
• 225-timersreglen kan begrænse ydelserne yderligere, medmindre modtageren arbejder 225 timer.

Sådan gjorde vi

Fagbladet Boligen har spurgt 20 medlemsorganisationer om kontanthjælpsloftet. Alle svarede. De svarede i perioden 18.-25. september. De administrerer imellem 600 og 55.000 boliger. De administrerer i alt cirka 269.000 boliger. De er spredt over hele landet.