Foto: Alex Tran

Foto: Alex Tran

Indblik: Stort ja til at styrke fagligt svage elever

23. mar 2017

Skoleledere på skoler i udsatte boligområder både kan og vil løfte de elever i dansk og matematik, der får de laveste karakterer. Det viser en ny spørge­undersøgelse, Boligen har foretaget.

 

Hundrede procent ja. Så klart og entydigt lyder svaret fra 21 skoleledere på skoler i udsatte boligområder. Det er et stort, rungende ja til, at deres fagligt svageste elever kan få bedre resultater i dansk og matematik ved en særlig indsats.

 

De adspurgte skoleledere vil efter alt at dømme få en ekstra tilskyndelse til at foretage en særlig indsats i løbet af de næste par år. Regeringen vil nemlig afsætte 500 millioner kroner til omkring 100 skoler med mange elever, der ikke opnår gode karakterer i dansk og matematik.

Derfor har Boligen bedt analyseinstituttet A&B Analyse stille en række spørgsmål til skoleledere i udsatte boligområder. Skolelederne fordeler tid og ressourcer på den enkelte skole, og de er dermed nøglepersoner i forhold til at prioritere en særlig gruppe elever.

 

Næsten alle vil lave særlig indsats
Hele 95 procent af de adspurgte skoleledere svarede desuden ja til, at de godt kunne tænke sig at lave en særlig indsats for de fagligt svageste i dansk og matematik og dermed få del i de ekstra statslige midler.

Hundrede procent ja. Så klart og entydigt lyder svaret fra 21 skoleledere på skoler i udsatte boligområder. Det er et stort, rungende ja til, at deres fagligt svageste elever kan få bedre resultater i dansk og matematik ved en særlig indsats.

Mindre enighed var der om, hvad der er den største udfordring i forhold til at løfte de fagligt svageste. De svarede blandt andet, at det var elevernes sociale baggrund, for lidt fokus på målgruppen, for få lærere og pædagoger, og at børnene var sprogligt bagud, når de starter i skolen.

 

På spørgsmålet ”Hvordan ville du bruge flest ekstra ressourcer på at løfte de fagligt svageste?”, kom der også en lang række bud. 28,6 procent mente, at det vigtigste var at ansætte flere lærere og pædagoger, mens en del skoleledere svarede, at de ville sætte tidligere ind i daginstitutionerne og familierne.


Boligen nr. 4 - 2017

Sådan svarede de

Sådan svarede skolelederne på 21 skoler i udsatte boligområder: 

___________________

 

Er det muligt ved en ekstra indsats at løfte de fagligt svageste på jeres skole i dansk og matematik? 

 

JA: 100 %

NEJ: 0 %

 

___________________

 

Kunne I tænke jer at lave en særlig indsats for at løfte de fagligt svageste i dansk og matematik og få del i de ekstra statslige midler? 

 

JA: 95,2 %

NEJ: 4,8 %

Folkeskole

Indblik: Skoler skal løfte elever
Indblik: Unge i udsatte boligområder får lavere karakterer end andre unge

Unge fra skoler i udsatte boligområder får langt lavere karakterer i dansk og matematik end unge i resten af landet. Det viser en aktuel analyse fra BL – Danmarks Almene Boliger. Mange unge vil få svært ved at klare nye karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Indblik: Systematik virker og anden logik for burhøns

Sidste år sluttede 9. klasserne fra Novaskolen i Vejle deres afgangs­prøver på niveau med resten af landet på trods af 53 procent tosprogede og et udsat boligområde i baghaven.

Indblik: Stort ja til at styrke fagligt svage elever

Skoleledere på skoler i udsatte boligområder både kan og vil løfte de elever i dansk og matematik, der får de laveste karakterer. Det viser en ny spørge­undersøgelse, Boligen har foretaget.