Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Boligtilbud på sms og e-mail

01. mar 2017

Hos AARHUSbolig har man taget konsekvensen af, at vigtige breve med boligtilbud ikke nåede rettidigt frem til nuværende og kommende beboere. Derfor sender man nu boligtilbud digitalt, og det endda til billigere penge for brugerne.


Flere personer, der stod på venteliste til en bolig hos AARHUSbolig, der er en fælles opnotering med alle almene boligorganisationer i Aarhus, var frustrerede over, at de kunne være gået glip af deres ønskebolig, fordi brevet med boligtilbud dukkede for sent op.

 

Hos AARHUSbolig tog man derfor beslutningen om at stoppe med at sende boligtilbud pr. post fra den 1. februar 2017.

Kundechef Betina Højmark, Arbejdernes Andels Boligforening, der er en del af AARHUSbolig, fortæller, at da den ny postlov trådte i kraft, oplevede de, at der var forsinkelse på brevene, de sendte ud. Og det til trods for, at de betalte et ekstra gebyr til Postnord for at sende post som quickbreve, der betyder, at brevene skulle leveres inden for to dage.

For boligorganisationerne betyder det ikke noget rent økonomisk. Vi giver samme service, dog sparer vi lidt i porto og pakning af breve, men det er en lille del. Vi har da modtaget nogle henvendelser fra ældre, der er frustrerede over det nye system. Men de har altid mulighed for at ringe ind til os for at få hjælp.

Betina Højmark

”Vi talte i fællesskab om, hvad vi kunne gøre for at forhindre det, og om vi skulle udsætte svarfristen på tilbudene. Men vi har jo en forpligtelse til at udleje boliger uden unødig ventetid. Derfor tog vi beslutningen om kun at sende tilbud ud på e-mail og sms. På den måde sikrer vi også, at brugerne får de samme vilkår, i og med de får besked om et boligtilbud på samme tid,” siger hun.

 

Ved årsskiftet sendte boligforeningen derfor brev ud til alle brugere om skiftet fra almindelig post til digital post. Det berørte omkring fire procent af de opnoterede brugere, der foretrak boligtilbud med almindelig brevpost.

 

I stedet tilbyder AARHUSbolig brugerne to muligheder. Det ene er E-tilbud, hvor brugeren får tilbud på e-mail og/eller sms. E-tilbud er gratis, dog betaler man et ventelistegebyr på 100 kroner årligt.

 

Det andet er E-tilbud+, hvor brugeren får tilbud på e-mail og/eller sms. Denne løsning giver mulighed for hjælp til opskrivning og besvarelse af tilbud.

E-tilbud+ koster 200 kroner om året, hvor man tidligere betalte 300 kroner for at få brevtilbud. Begge E-tilbud giver adgang til 45.000 boliger i Aarhus.

Boligselskaber flyver besparelser hjem med droner

Betina Højmark fortæller, at E-tilbud+ er dyrere i forhold til E-tilbud, fordi det kræver mere af de ansatte at skulle assistere brugerene, hvor E-tilbud er ren selvbetjening.

 

”For boligorganisationerne betyder det ikke noget rent økonomisk. Vi giver samme service, dog sparer vi lidt i porto og pakning af breve, men det er en lille del. Vi har da modtaget nogle henvendelser fra ældre, der er frustrerede over det nye system. Men de har altid mulighed for at ringe ind til os for at få hjælp,” siger hun.

Om AARHUSbolig

AARHUSbolig omfatter alle boligorganisastioner i Aarhus. Her er listen:

Læs også

Fakta om den nye postlov

- A-brevet forsvinder
- Standardforsendelsen på breve bliver op til fem dage
- Post leveres kun fem i stedet for seks dage om ugen
- Postbuddet kan springe mellemdage over – altså enkelte hverdage mellem helligdage og weekend
- Pakkepost leveres fortsat dag til dag