Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Stor overraskelse over nyt forslag om finansiering af almene boliger

03. jul 2017

Skal realkreditten ud og statslån ind, når der skal bygges og renoveres almene boliger? Det har regeringen i hvert fald foreslået. Og det deler i høj grad vandene.

En junimorgen kort før Folketingets sommer-ferie lagde Transport, Bygnings- og Boligministeriet en pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside, som overraskede mange og skabte et vist røre.

Meddelelsen var underskrevet af minister Ole Birk Olesen og blev indledt med ordene:

”Finansieringen af almene boliger skal gøres billigere og mere transparent. Derfor foreslår regeringen, at støttet nybyggeri og renovering af almene boliger fremover skal finansieres med statslån.”

Sagt på en anden måde. Den almene sektor skal ikke fremover lånefinansiere hos realkreditten, men hos staten.

Ideen med regeringsudspillet er, at staten vil opnå besparelser på långivningen, fordi renten på statslån er lavere end renten på realkreditlån. Desuden vil man spare på gebyrer forbundet med låntagning hos realkreditinstitutterne.

Ifølge pressemeddelelsen forventes besparelsen at blive på op til 1,2 procent af det omlagte låneomfang. Gennemføres forslaget, vil det betyde en besparelse for staten på omkring to milliarder årligt.


Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, kommenterede samme dag på forslaget. Han understregede, at almene boligorganisationer i mange år har haft et glimrende samarbejde med realkreditinstitutterne, samt at almene boliger stort set aldrig har givet anledning til tab. 


Han noterede sig også, at omlægningen vil betyde en besparelse for staten – men ikke for beboerne – og anbefalede, at realkreditinstitutterne bør forsøge at matche den udfordring, som regeringen med forslaget har stillet dem overfor. 

Uenighed om regeringens udspil

Ane Arnth, viceadministrerende direktør i Finans Danmark: ”Vi er forundrede og overraskede og vil gerne i dialog med regeringen om det.”


Nationalbankdirektør Lars Rohde: ”Finansiering af almene boliger med statsobligationer forbedrer og forenkler statens risikostyring, fordi låntagningen bliver en integreret del af statens låntagnings- og risikostyringsstrategi.”


Leder i Jyllands-Posten: ”Ole Birk Olesens forslag er sandt for dyden ikke liberalt, men tværtimod af et tilsnit, som end ikke socialisterne på Christiansborg ville have fantasi til at fremsætte.”


Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk ­Videnscenter: ”Det er en overraskende 180 graders vending, og for en liberal regering er det meget dramatisk.”

 

Boligordfører for Enhedslisten, Søren Egge ­Rasmussen: ”Der er ingen grund til, at et realkreditinstitut skal tjene penge på en så sikker investering, som de almene boliger er.”


Analysechef Otte Brøns-Petersen, den liberale tænketank Cepos: ”Det er dybt overraskende og stærkt kritisabelt, at regeringen vil lade staten drive realkreditvirksomhed for de almene boliger.”


Finansminister Kristian Jensen, erhvervsminister Brian Mikkelsen og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i debatindlæg i Jyllands-Posten: ”Når nu staten kan låne af sig selv, hvorfor skal skatteborgerne betale ekstra ved, at man låner hos realkreditinstitutterne?”