Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Kontanthjælpsloftet får handicappede til at spare på medicin, mad og aktiviteter

06. apr 2017

Det får alvorlige konsekvenser for landets handicappede, at de får betydeligt mindre udbetalt efter kontanthjælpsloftets indførelse.

 

Mange husker det stadig som om, at mennesker med handicap blev undtaget, da man sidste år indførte kontanthjælpsloftet. Det var imidlertid ikke tilfældet, da man kun har undtaget omtrent 500 borgere med handicap, som har fået anvist en særlig handicapbolig af kommunen.

 

Det er imidlertid en meget lille andel af det samlede antal mennesker i Danmark med handicap, og derfor har Danske Handicaporganisationer nu lavet en rundspørge blandt 322 handicappede (eller folk med handicappede børn), som faktisk har fået skåret deres ydelser som konsekvens af kontanthjælpsloftet.

Flere rykkerbreve til beboerne efter kontanthjælpsloftet

Der er tale om mennesker med fx gigt, muskelsvind, autisme og ADHD samt døve, blinde og spastikere.

 

Resultatet af rundspørgen, som netop er blevet offentliggjort, er blandt andet:

  • At 30 procent tilkendegiver, at de sparer på medicin.
  • At 50 procent tilkendegiver, at de sparer på madbudgettet.
  • At 57 procent tilkendegiver, at de sparer på fritidsaktiviteter som sport og foreningsmedlemsskab.

Om Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for:

ADHD-foreningen, Astma-Allergi Danmark, Cystisk Fibrose Foreningen, Danmarks Bløderforening, Dansk Blindesamfund, Dansk Fibromyalgi-Forening, Dansk Handicap Forbund, Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede (DLHM), Danske Døves Landsforbund, Diabetesforeningen, Epilepsiforeningen, Foreningen Danske DøvBlinde, Gigtforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Høreforeningen, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen LEV, Lungeforeningen, Muskelsvindfonden, Nyreforeningen, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Osteoporoseforeningen, Parkinsonforeningen, Psoriasisforeningen, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Scleroseforeningen, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, Spastikerforeningen, Stammeforeningen i Danmark (FSD), Stofskifteforeningen, Stomiforeningen COPA og UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.