Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Flere rykkerbreve til beboerne efter kontanthjælpsloftet

26. apr 2017

Antallet af rykkeskrivelser i syv boligforeninger i Region Midt er steget med næsten en femtedel i de første seks måneder, efter kontanthjælps­loftet blev indført. Men tallene svinger voldsomt.

 

Fra september 2016 til februar 2017 steg antallet af rykkere med 73 styk i syv boligorganisationer i Region Midt. Det svarer til en stigning på 19 procent.

 

Men tallet dækker over store udsving imellem de enkelte boligorganisationer. Fra B45 – Grenaa, der havde et fald på 41 procent, til Brabrand Boligforening, der måtte sende 111 flere rykkere end før kontanthjælps­loftet, hvilket var en stigning på 153 procent.

 

Boligorganisationer udsender rykkere to gange, før huslejerestancen sendes videre til fogedretten, der starter en sag om at sætte lejeren ud. Tallene i analysen drejer sig om de første rykkere.

 

I gennemsnit er seks procent af beboerne i de almene boliger på kontanthjælp. Men det tal svinger meget. I afdelinger under Brabrand Boligforening i Gellerup og Toveshøj er det 17 procent af beboerne, der modtager kontanthjælp.

Kontanthjælpsloft har givet fald på syv procent i boligstøtten

Projekter for at nedbringe antallet af rykkere

Rapporten ser på en række tiltag, hvor antallet af restancer er faldet trods faldende indbetalinger af boligstøtte.

 

AL2Bolig – Aarhus

 

  • Fald i indbetalingerne af boligstøtte: 1 procent
  • Fald i antal rykkere: 4 procent

 

I AL2boligs afdeling Langkærparken er 11 procent af beboerne på kontanthjælp. Her er der lavet en meget intensiv beskæftigelsesindsats. AL2­Bolig har blandt andet ansat 24 unge i fuldtidsjob i forbindelse med renoveringen af området. De fleste i løntilskud og med mentorstøtte. Desuden bliver der gjort et stort boligsocialt arbejde for at fastholde unge i området i job eller hjælpe dem i uddannelse og med at gennemføre den.

 

FællesBo – Herning

 

  • Fald i indbetalingerne af boligstøtte: 6 procent
  • Fald i antal rykkere: 17 procent

 

FællesBo har et projekt med mål om at nedbringe antallet af udsættelser med 40 procent over tre år i de 10 afde­linger, der er med i projektet. Der er ansat en boligsocial medarbejder, der har skabt et tæt samarbejde med Herning Kommune for at støtte udsatte og sårbare lejere.