Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Medbring selv service til fællesspisning

01. sep 2016

Mange kommuner lader pleje-hjemsbeboerne om selv at betale for inventaret i fællesrummene.

 

Det gælder blandt andet på plejehjemmene i en mellemstor jysk provinsby, hvor et boligselskab med omkring 200 plejehjemspladser fik besked om, at kommunen ikke længere ville betale for inventaret.

 

”Beboerne fik valget imellem at betale for inventaret eller helt at undvære inventar i fællesrummene. Det ville betyde, at stole, borde, sofaer, tv og andet inventar i fællesrummene ikke ville blive udskiftet, når det gik i stykker, og at de gamle selv måtte medbringe service, hvis de ønskede at spise sammen i spisesalen,” siger boligdirektøren, der ønsker at være anonym af hensyn til det daglige samarbejde med kommunen.

Svage ældre og demente må selv betale for plejeudstyr

Forslaget endte med at blive sendt til afstemning blandt plejehjemsbeboerne, som vedtog forslaget og den medfølgende forhøjelse af huslejen på 100 kroner om måneden:

 

”Jeg ved ikke helt, hvor demokratisk jeg synes, afstemningen var, for en stor del af plejehjemsbeboerne er så demente, at de ikke forstod, hvad de skulle stemme om. De pårørende har mulighed for at komme til møderne og stemme på vegne af de gamle, men fakta er, at vi meget sjældent ser nogle pårørende til møderne,” siger boligdirektøren.

Ældre Sagen: Det er urimeligt

Udviklingen med stadig flere hjælpemidler til at lette hverdagen for ældre og ansatte på plejehjem har skabt en gråzone for, hvem der skal betale for hvad.

 

Alligevel er Ældre Sagen ikke i tvivl om, at kommunerne har pligt til at betale for eller i hvert fald yde økonomisk støtte til bl.a. demensringe, loftskinner og automatiske toiletter, der inden for en overskuelig fremtid ventes at blive fast inventar i plejeboliger landet over.

 

”Ifølge Ældrekommissionen har omkring 2/3 af vores plejehjemsbeboere demenssygdomme. Det medfører en varig nedsat funktionsevne, og mennesker med varigt nedsatte funktionsevner skal naturligvis ikke selv betale for deres hjælpemidler. Derfor mener vi, at det er en klar kommunal opgave at betale for eller yde støtte til disse hjælpemidler,” siger chefkonsulent og cand.jur. Margrethe Kähler, Ældre Sagen, og tilføjer, at kommunerne kan søge satspuljemidler til demensvenlige plejehjem.

 

Moralsk dilemma
Den store landsdækkende ældreorganisation mener, at udviklingen sætter spot på et prekært moralsk dilemma:

 

”Demente mennesker er ganske enkelt ikke i stand til at tage stilling til det rimelige i, at de selv skal -betale for nye hjælpemidler. Derfor er det meningsløst, når kommunerne overlader det til beboerdemokratiet at tage stilling til spørgsmålet,” siger Margrethe Kähler.

 

Hun mener, at sagen rammer midt ned i debatten om boligydelse til ældre, som regeringen sidste år måtte sende til hjørne pga. modstand fra netop Ældre Sagen:

 

”Der er ingen tvivl om, at denne udvikling får huslejerne på plejehjemmene til at stige. I forvejen er det sådan, at mange ældre ikke har råd til at flytte ind i nyopførte plejehjem, fordi de ikke har nogen nævneværdig pensionsopsparing. Det gælder især de ældre kvinder, som gik hjemme og passede børnene eller var i deltidsjob. Derfor vil det reelt betyde, at man opdeler ældre i et A- og B-hold, hvis man beskærer boligydelsen for ældre,” siger Margrethe Kähler.