Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Ny liste over udsatte boligområder

01. dec 2016

Minister for trafik, bygninger og boliger, Ole Birk Olesen, lægger blandt andet vægt på, at en forbedret folkeskole skal løfte flere boligområder ud af regeringens berygtede liste over udsatte boligområder.


Regeringens såkaldte ”ghettoliste” er torsdag blevet offentliggjort. Som sidste år er der i år 25 almene boligområder på listen fordelt på 16 kommuner.

Fire af områderne på årets ”ghettoliste” er nye, mens fire områder, som var med på sidste års liste, er udgået. Boligens redaktion har et princip om ikke at nævne navne på boligområder, som er på listen. Men den kan ses via Trafik-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside:

 

Liste over udsatte boligområder

 

Minister vil styrke folkeskolen
Den nye minister for boligområdet og dermed den ansvarlige minister for udarbejdelse af listen, Ole Birk Olesen, har i en pressemeddelelse meddelt, at han ønsker at fortsætte arbejdet med at nedbringe antallet af udsatte boligområder.

”Der findes allerede en lang række værktøjer i den eksisterende lovgivning, som vi kan gøre brug af, når vi sammen med kommunerne og boligselskaberne skal tage hånd om de udfordringer, de udsatte boligområder står overfor. Det gælder blandt andet puljemidler til en styrket koordinering i udsatte boligområder, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser samt et vedvarende fokus på at bekæmpe ungdomskriminalitet,” udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 

I pressemeddelelsen lægger ministeren endvidere vægt på, at der er en række initiativer i regeringsgrundlaget for den nye VLAK-regering, som skal gøre en forskel. Blandt andet er der lagt op til en reform af indsatsen imod ungdomskriminalitet, som skal give en klar rollefordeling imellem kommuner, politi og andre aktører. I regeringsgrundlaget er der derudover et øget fokus på folkeskolens evne til at løfte de svageste elever og styrke vejene til en ungdomsuddannelse for denne gruppe.

 

Stempler områderne
I BL – Danmarks Almene Boliger modtages listen over de udsatte boligområder med en blanding af ærgrelse over, at listen fortsat udgives, og tilfredshed med, at den nye minister giver indtryk af, at han har fokus på at finde løsninger.

”Grundlæggende er vi stadig kede af, at vi hvert år den 1. december i kalendergave får sat et stempel på en række boligområder. Det gør det bestemt ikke nemmere for de pågældende områder. Når det så er sagt, så er det meget positivt, at vores ny minister i forbindelse med offentliggørelsen af listen har et konstruktivt fokus på, hvad der er lykkedes i de boligsociale indsatser, og hvor der er behov for en styrket indsats.”

 

Administrerende direktør i BL, Bent Madsen, peger på, at transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen blandt andet nævner uddannelsesområdet som et indsatsområde:

 

”Det falder helt i tråd med de tanker, som var i regeringsgrundlaget, som blev præsenteret forleden, hvor man vil styrke folkeskolen, så flere kan komme i gang med en ungdomsuddannelse. Og det mener vi også i BL, er den rigtige vej at gå. Så det vil jeg gerne kvittere for,” siger Bent Madsen.

 

Kriminaliteten falder
Der er 13 boligområder på årets liste, som har været på ”ghettolisten” i alle år siden 2010. Boligområderne på listen i 2016 er især kendetegnet ved høj ledighed, relativt mange ikke-vestlige indvandrere og beboere med lavt uddannelsesniveau.

 

De senere år har det primært været faldende kriminalitet, der løfter boligområder væk fra listen, og den udvikling fortsætter på årets liste, hvor tre ud af fire områder udgår pga. faldende kriminalitet. Det er primært lavt uddannelsesniveau, der skubber de nye boligområder ind på ghettolisten.

Om listen

Boligområder, som opfylder tre af nedenstående fem kriterier, optages på listen over udsatte boligområder:

 

* Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent. (gennemsnit for de seneste to år).

* Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

* Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år).

* Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe

* Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.